Tranås Skolmöblers historie begynte allerede i 1896. Helt siden starten har vi laget møbler beregnet for skolen. Frem til i dag har det skjedd store forandringer, også på møbelsiden, og Tranås Skolmöbler har vært med på utviklingen. Nye ideer har tatt form samtidig som strukturen i møblene har bestått.

Produksjonen foregår lokalt og korter ned veien mellom råvare og ferdig produkt. Dessuten gir det en nærhet til sluttbrukerne og til de skolemiljøer hvor møblene finnes. Etter over 100 år med produksjon er vi trygge på skolebenken, men lener oss ikke tilbake av den grunn. Selskapet har en fremtidsrettet organisasjon som skal skape nye produkter og være med på endringer og utviklingen i markedet.